Om oss

Våra värderingar

Vi är organisationsutvecklingskonsulter som brinner för att utveckla ett hållbart samhälle med hållbara organisationer. Vi har en stor tilltro till människors och organisationers förmåga och vilja att göra gott.

Coinnovate är resultatet av en gemensam vilja att arbeta på ett annorlunda sätt. Efter att ha arbetat tillsammans i mer än 10 år har vi utvecklat ett arbetssätt där vi prövar oss fram och vi söker råd från varandra och från de vi känner när det behövs. I vårt företagande har vi för avsikt att fortsätta på samma sätt. Vi har stor tillit till varandra och varandras förmågor och att var och en av oss kan fatta de beslut som behövs för företagets bästa.

Vi vill driva och utveckla ett företag där alla tar ansvar för helheten och där allt som sker är öppet och transparent. Vi har ett prestigelöst agerande. Vi lyssnar på varandra och på varandras idéer. Vi ger och efterfrågar feedback och är beredda att ompröva våra egna tankegångar och beslut. Vi är oss själva – och vi uppskattar att vi alla är olika och bidrar med just våra specifika förmågor, styrkor och drivkrafter. För vi vet att vi alltid blir både bättre och starkare tillsammans.

Under åren då vi drivit utvecklingsarbete tillsammans med alla typer av organisationer har vi med stöd i den senaste forskningen, utvecklat ett antal vägledande principer:

  • Vi tror att alla människor vill och kan bidra till utveckling. De måste bara få rätt förutsättningar.

  • Ett framgångsrikt utvecklingsarbete bygger på en process där arbetet görs tillsammans med de som skall förverkliga den nya lösningen. Det betyder ofta att vi måsta involvera många olika delar inom organisationen.

  • Vi använder och lär ut metoder som skapar engagemang och motivation.

  • Vi gillar enkelhet. Det ska vara enkelt att förstå. Det ska vara enkelt att bidra. Och nya lösningar ska vara enkla att använda.

  • Vi använder resultat tidigt, firar framgångar och skapar goda exempel.

  • Vi identifierar och bjuder in viktiga kompetenser och arbetar för att ständigt stärka deltagarnas nätverk.

  • Vi följer upp och reflekterar löpande över vårt gemensamma arbete i syfte att lära för fortsättningen.

  • Vi planerar och leder effektiva, bra och roliga möten där vi gemensamt driver arbetet framåt. Så långt det går utgår vi från enskilda individers lust.

Dessa principer lägger grunden för allt vi gör.

Företagsinformation

Coinnovate är ett nära samarbete mellan två företag: Coinnovate AB och Innovationsförmåga Hans Björkman AB. Coinnovate AB (org nr 559167- 2941) ägs och drivs av Lisa Johnsson och Bodil Sandén. Innovationsförmåga Hans Björkman AB (org nr 559160-0738) ägs och drivs av Hans Björkman. Båda företagen har F-skattesedel och kollektivavtal.

Eftersom hållbarhet är en viktig utgångspunkt för allt vårt arbete söker vi alltid organisera vårt eget arbete och arbetet tillsammans med uppdragsgivare på ett sådant sätt att vi utvecklas tillsammans och mår bra. Det är också självklart för oss att försöka undvika att slita på vår fysiska miljö. Vi väljer helst att åka tåg. Om vi måste flyga eller använda bil, strävar vi alltid efter att kunna klimatkompensera och att välja bränslen som är mindre miljöbelastande.