Våra tjänster

Vi är processkonsulter. Vi erbjuder processledning och facilitering och hjälper våra kunder att skapa en innovativ kultur och bygga en lärande organisation. Till skillnad mot expertkonsulten som ger er svaret och doktorskonsulten som ställer en diagnos och skriver ut en medicin, så för vi vidare våra kunskaper och metoder till er organisation, så att ni i framtiden kan ställa er egen diagnos och själva utveckla hållbara lösningar.

Vi erbjuder tjänster som främjar hållbarhet inom:

 • Innovation och förnyelse

  Vi stödjer ert förnyelsearbete och stärker samtidigt er innovationsförmåga. Ni får lära er enkla och användbara metoder och verktyg. Det kan handla om nya tjänster, arbetssätt eller affärsmodeller.

  Eftersom värden i allmänhet levereras i nätverk, hjälper vi er att tillsammans med era intressenter och partners utveckla nästa generations innovationer.

 • Organisations- och verksamhetsutveckling

  Vi stödjer er organisationsutveckling. Fokus är på er kollektiva förmåga att skapa och fånga värden. Tydlig ansvarsfördelning och klara mandat behövs, men ofta är det ännu viktigare med en gemensam riktning, goda relationer och ett fungerande samspel.

 • Processledning

  Vi hjälper er att hitta en gemensam riktning, engagera rätt kompetenser, involvera rätt aktörer och utveckla ett bra arbetssätt. Tillsammans får vi saker att hända.

 • Förändringsledning

  Förnyelse är krävande för de allra flesta. Med hjälp av beprövade verktyg tar vi oss an förändringen med start i motiven till förändringen och medarbetarnas vilja att bidra till densamma.

 • Strategier i en föränderlig omvärld

  Ett strategiskt utvecklingsarbete utgår från varför ni finns, vad ni vill åstadkomma och för/med vem? Det handlar om hur omvärlden ser ut och om er organisations styrkor. Vi hjälper er att bygga en gemensam förståelse för framtiden med stöd av beprövade och kreativa metoder. Vi skapar en gemensam strategisk riktning genom viktiga ställningstaganden, vägval och förflyttningar.

 • Stads- och samhällsutveckling i samverkan

  Hållbara stadsutveckling kräver samverkan mellan många offentliga och privata aktörer. Vi har lång erfarenhet av samverkan från vår tid på WSP och brinner för att få ihop alla kompetenser och aktörer.

 • Facilitering och samtalsledning

  Står ni inför ett viktigt möte, kundevent, en workshop eller konferens? Vi hjälper er att planera och leda ett möte som tar tillvara på kompetensen och kraften hos alla deltagare och som skapar motivation och engagemang. Vi erbjuder färdiga koncept på olika teman eller skräddarsyr efter era behov.

 • Medarbetarskap och medarbetarutveckling

  Vi hjälper er att bygga framgångsrika och långsiktigt hållbara team. Tillsammans stärker vi medarbetarnas motivation och engagemang för arbetet. Vi identifiera och synliggör såväl individens som gruppens styrkor och utvecklar gruppens gemensamma förmåga att skapa värde. Vi skapar också strukturer för att förändringen ska bli varaktig.

 • Ledarskap och ledarskapsutveckling

  Vi vill bidra till hållbara organisationer och hållbart ledarskap. Hur ser framtidens ledarskap ut hos er? Tillsammans med er skräddarsyr vi ett unikt ledarskapsprogram som är grundat i den senaste forskningen.

 • Nätverk och samverkan

  Vi vet att alla smarta människor inte jobbar hos oss. Så vi låter sällan organisationsgränser hindra oss från att samarbeta. Det är både roligt och lärorikt. Vill ni ha hjälp att utveckla ert nätverk?

 • Motivation och engagemang

  Forskning visar att det råder engagemangskris i västvärldens arbetsliv. Vi vet också att det finns en koppling mellan engagemang och organisationens resultat. Vill ni förbättra era medarbetares engagemang och motivation för arbetet? Vi har metoderna och verktygen som behövs.


Vad för typ av stöd ni behöver diskuterar vi fram tillsammans. Vi erbjuder ledning, rådgivning, coaching, utbildning och inspiration. Med stöd av enkla verktyg och bra arbetssätt hjälper vi er att stärka er förmåga att innovera och utvecklas tillsammans.

Oavsett vilket område ni vill ha hjälp inom så arbetar vi enligt våra vägledande principer och med en ambition att hjälpa er att lyckas.